Beste leden, ouders en sympathisanten,

De impact van het coronavirus wordt alsmaar groter op ons functioneren binnen het kadettenkoprs.

Ondertussen verkregen we ook van de Nationale Staf van het Koninklijk Marine Kadettenkorps de voorzorgsmaatregel om geen activiteiten meer te houden tot eind deze maand.

Dit houdt in dat de activiteiten van deze zaterdag, 14/03, alsook zaterdag 28/03, geannuleerd zullen worden.
Ook de Kaasavond van 21 maart, zal de nodige maatregelen met zich meekrijgen.
Dit zullen u zo spoedig mogelijk meegeven.

We hopen u allen terug te mogen begroeten begin april met een goede gezondheid en Corona-vrij!

Met maritieme groeten en dank voor uw begrip,

KMK Oostende

---

FLASH

Aan/ au COMSEC


Beste, cher,

Naar aanleiding van de huidige situatie en na contact met de voorzitter heb ik beslist vanaf NU tot eind maart 20 GEEN activiteiten met onze jongeren te laten plaatsvinden , dit is gestaafd door meerdere contacten, berichten van stadsbestuur, meerdere artikels op FB, een artikel in de krant met tekst van Minister DALLE. Ter info dit is GEEN paniek reactie maar uit voorzorg voor al onze leden

Suite au problématique actuelle et après contact avec le président, j’ai décidé qu’à partir de MAINTENANT jusqu’à fin Mars 2020 il n’y aura pas des activités avec nos jeunes, ceci sur base de plusieurs info, des communes, sur FB, et un article dans le journal du Ministre DALLE. Ceci n’est pas une réaction de panique mais préventive pour tous nos membres.