adres: Vuurtorenweg 

 

Paul Hundius was tijdens WO I commandant van een Duitse duikboot.  Hij kwam om op 16 september 1918 toen zijn duikboot gekelderd werd met dieptebommen door de Britse destroyer Young Crow.  De Batterij Hundius werd gebouwd door Oekraïense en Russische krijgsgevangenen en omvat een vuurleidingspost, vier geschutskazematten, munitie- en manschappenbunkers, een loopgravenstelsel en andere bouwwerken.  Het is een schoolvoorbeeld van een typische ‘Marinekustbatterij’ van de Atlantikwall.  Ze heeft nooit als verdediging tegen de opmars van de geallieerde legers gediend en werd geëvacueerd toen de Canadese troepen Brugge binnenmarcheerden.

Bron: Jean-Marie THEUNINCK & Claudia VERMAUT. Oostende, stad in zicht. Beelden en verhalen uit een stad aan zee. Oostende (Stadsbestuur), 2001. 

Beschermd monument: 3 oktober 1997

 

 


Uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Batterij "Hundius"


Gelegen ten oosten van batterij "Halve Maan", tussen Vuurtorenweg, Spinoladijk en Fort Napoleon. Z.g. naar Paul Hundius, een commandant van een Duitse duikboot, omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Als onderdeel van de Atlantikwall op 1 juli 1943 verplaatst van de havengeul naar de duinen. Op basis van een plan uit 1942 uitgebouwd door Russische en Oekraïense krijgsgevangen.

Schoolvoorbeeld van een Marinekustbatterij, cf. bijna perfect symmetrisch uitgebouwde batterij met o.m. een centrale vuurleidingpost van het type M157 waarrond vier geschutskazematten type "R671" op open bedding. Bij elk kanon hoort een munitiebunker van het type "VF 52a SK"; per twee kanonnen een manschappenbunker type "R502". Verder nog diverse bakstenen gebouwen en een loopgravenstelsel.

Site vanaf 1950 ingericht door Belgische Zeemacht om ze in oorlogstijd als maritieme commandopost van de kust te kunnen gebruiken. Daartoe bouw van elektriciteitscentrale en krachtig radiocommunicatiestation.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW0002035, W/01123 en W/01124.
Francart P., La Côte Belge 1940/44. Le Mur de l'Atlantique, deel I, Ganshoren, 1988, p. 353-377.
Philippart F., De batterij Hundius en de Halve Maan beschermd in Oostende, in De Plate, jg. 27, 1998, p. 136-138.
Philippart F., De batterij Hundius, de Halve Maan en de mortierbunker, in open Monumentendag Oostende, 1999, p. 64-75.